www.betaformacion.com
 In Articulos de interés

Comencem el curs i enguany ens trobem de cara amb els exàmens de certificació de llengua. Directament abocats a causa de la sorprenent decisió de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) de la primavera passada, de fer-ne convocatòria única. Així, llevat dels certificats de llenguatges específics (correcció de textos, mitjans de comunicació, i llenguatge administratiu) que foren el 18 de juny, tots els nivells (A2, B1, B2, C1 i C2) tindran la prova escrita el dissabte 15 d’octubre. Els dissabtes posteriors, 22 i 29, i 5 de novembre, les persones aspirants seran convocades a realitzar les proves de coneixements orals. També suposa un canvi respecte de l’ordre habitual. Si vos hi presenteu podeu consultar i comprovar la vostra inscripció ací.

És de veres que durant els primers dies de setembre les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) també han fet les proves de nivell de valencià. En el seu cas conserven les parts aprovades en la primera convocatòria del curs, en cas que l’alumnat ho desitge. Perquè pot ser que vulguen millorar-ne els resultats obtinguts i acostar-se a la mitjana global del 65% que els donarà dret a la certificació oficial. La tercera entitat que convoca exàmens i té reconeguda la capacitat de certificar oficialment els nivells de llengua és la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandarització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià) formada per les universitats valencianes i que en sol convocar proves al gener i al juny cada any.

 Estructura de l’examen de la JQCV

Els exàmens sempre són una tècnica particular, a més de ser reptes que ens permeten demostrar les nostres capacitats. Per això és cabdal estar al cas de com es desenvolupen i com ens reclamen demostrar els coneixements sobre la matèria. L’estructura pretén confrontar-nos com a candidats davant de cada funció comunicativa bàsica: parlar, escriure, intermediar, dialogar, entendre i triar les opcions lèxiques i gramaticals escaients.

 Com podeu veure en la imatge la part de l’expressió personal aplega més de dos terceres parts de la valoració global. Encara que cada entitat tinga la seua manera de plantejar-ne les proves, totes segueixen els criteris internacionals actuals, que és el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. En BETA Formación també enfoquem les classes des de la prioritat de l’expressió, oral i escrita. I des de l’expressió personal, eixamplem la capacitat d’interacció, la confiança i la seguretat, com a via que assentarà la correcció.

Com podeu comprovar en la il·lustració l’apartat d’estructures lingüístiques són dos exercicis de triar en quinze ocasions, l’opció adequada entre tres opcions proposades. Allí trobem la miscel·lània de gramàtica, ortografia i lèxic de l’examen. Aneu alerta amb el primer exercici de comprensió, sempre un text espés amb preguntes i respostes sovint enrevessades. Calma i recordeu que cal llegir bé els enunciats i les respostes… Per tal d’evitar caure en la garbellada que efectua, haurem d’encertar almenys una de les cinc preguntes.

 Rúbrica de la JQCV

En el Quadern de nivell C1 de la Junta Qualificadora trobem l’objectiu global per tal d’aconseguir-ne la certificació: «El certificat de nivell C1 acredita un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat, que permet comunicar-se satisfactòriament mitjançant la varietat estàndard en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o mitjanament formal». En el mateix quadern trobem explicats els continguts que s’han de treballar.

 Al seu torn, els criteris d’avaluació de les persones aspirants els trobem en la Rúbrica. D’una banda de la part d’expressió i interacció escrites (que valora quatre aspectes: execució de la tasca, fins a 16 punts; construcció del discurs, fins a 12 punts; contingut lingüístic, fins a 12 punts; i control de la norma, fins a 10 punts). D’una altra banda, de la part d’expressió i interacció orals (compten els aspectes d’elaboració del discurs, fins a 12 punts; contingut lingüístic del discurs, fins a 10 punts; i control de la norma, fins a 8 punts).

 Per tant i per a resumir avaluaran la capacitat d’interactuar dels candidats, la capacitat d’estructurar ordenadament l’expressió d’idees adaptades a la situació comunicativa. Amb riquesa i precisió lèxica, amb correcció normativa, així com amb naturalitat i espontaneïtat.

 Característiques de les altres convocatòries

Les proves de certificació de les universitats (CIEACOVA) segueixen la guia del seu programa que podeu consultar en el web. Hi ha comprensió oral, que no apareix en el model de la JQCV. El certificat s’aconsegueix quan s’assoleix l’avaluació del 60% o superior.

Pel que fa a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) podeu consultar les fitxes d’avaluació que incorporen els criteris a valorar. De la producció i expressió escrita. De la producció i expressió orals. També de la mediació escrita i de la mediació oral. Les seues proves segueixen el calendari del curs, amb una primera convocatòria al juny i una segona o de recuperació, al setembre.

També és important saber que aquests títols oficials estan homologats per les altres administracions certificadores de Catalunya, Illes Balears i Andorra. A més de ser reconeguts per ministeris i administració del govern espanyol. 

Finalment volem fer-vos memòria que la pràctica quotidiana és el millor camí per a fer vostre l’idioma. I per tant, també, per tal d’aconseguir les certificacions que ho constaten. Per això, cal que integreu en la vostra vida a la pràctica del valencià, dependrà de les vostres disponibilitats, dedicació, expectatives i hàbits, però segur que sabreu trobar un espai adequat que serà la terra en saó per a créixer de la mà de l’estudi… Llegiu (un llibre, una revista, un mitjà digital), escolteu (música, les notícies de la tele o de la ràdio), parleu (digueu «bon dia» en entrar a un comerç, compartiu converses amb alguna persona de confiança). En BETA Formación estem per a acompanyar-vos, per a escoltar-vos i per a ajudar-vos a resoldre’n els vostres dubtes.

[maxbutton id=»3″ url=»https://betaformacion.com/valenciano-mitja/» ]
Valoración
Recent Posts